Thách Thức Bản Thân Khi Tập Yoga

1661

Để thực hành yoga sâu hơn, cần phải thách thức bản thân ở cả ba cấp độ cơ thể – tâm trí – linh hồn. Kết hợp sử dụng bốn kỹ thuật mạnh mẽ dưới đây hoặc sử dụng riêng từng kỹ thuật để thách thức bản thân sâu hơn

Đi Đến Giới Hạn

Khi giữ một tư thế yoga, bạn muốn đi đến giới hạn. Giới hạn ở đây là nơi mà bạn cảm nhận được sự căng sâu trong cơ thể hoặc bạn nhận thấy cơ thể đang hoạt động rất căng nhưng không được đi qua giới hạn đó để làm đau hoặc tổn hại cơ thể.

Giới hạn là một nơi rất vi diệu nhưng cũng rất sợ hãi. Nhận biết giới hạn là nhận biết về cơ thể. Đấy là một khái niệm thuộc thể chất chứ không phải tâm trí. Vì thế hãy bỏ hết mọi suy nghĩ và phiền nhiễu. Hạ tốc độ lại và lắng nghe cơ thể, để cho con đường của mình gần hơn và gần hơn.

Tích Hợp Các Tư Thế Thách Thức
Bắt đầu bài tập bằng các tư thế bạn cảm thấy mạnh mẽ và tự tin, để làm nóng cơ thể và chuẩn bị cho cơ thể. Sau đó thêm một hoặc hai tư thế vào chuỗi để đưa bạn đến giới hạn, nhưng tư thế mà bạn cảm thấy “không làm được” và là những tư thế bạn thường tránh. Từ từ đi vào những tư thế này, tập trung vào hơi thở và cơ thể. Hãy cảm nhận xem điều gì đang xảy ra với cơ thể mà không được phản ứng, đánh giá hoặc chỉ trích. Hãy đưa cơ thể vào đúng giới hạn, hít thở thêm và xem thử có đi thêm được một chút nữa không. Các tư thế khó có thể mang lại những cảm xúc mạnh mẽ và vì thế để an toàn trong những tư thế này thì phải để cơ thể giải phóng hết mọi cảm xúc trong nó.

Tư thế bồ câu vua một chân II

Sức Mạnh Của Sự Hình Dung

Khi vào một tư thế khó, bạn có thể sử dụng sức mạnh của tâm trí để đưa cơ thể vào tư thế đó. Nếu có thể thấy được bản thân mình trong tư thế, khi đó bạn có thể làm được.

Nhắm mắt, hít thở sâu và quan sát cơ thể đang thực hiện tư thế đó trong mắt. Quan sát mọi chi tiết, xem định tuyến của cơ thể và việc hít thở như thế nào. Hãy nhìn bản thân mình trong tư thế trông rất khỏe mạnh, tự tin và đầy nhiệt huyết. Hãy nhìn bạn đang giữ tư thế rất dễ dàng. Nhìn nụ cười trên khuôn mặt! Giữ hình ảnh này một cách rõ nét trong đầu khi đưa cơ thể vào tư thế. Việc của bạn chỉ là để cho cơ thể thực hiện hình ảnh tưởng tượng này mà không được đẩy, ép hay cố gắng nhiều quá. Khi cơ thể hoàn toàn vào tư thế, tập trung vào hình ảnh tưởng tượng đó và cảm nhận cơ thể bên trong hình ảnh, ý thức hoàn toàn về cơ thể đó.

Tập Trung Bên Trong Với  Pratyahara
Pratyahara là điểm nòng cốt trong việc thực hành yoga, là lúc con đường đưa người thực hành hướng từ ngoại cảnh vào nội cảnh của cơ thể. Pratyahara dịch trực tiếp ra có nghĩa là “rút giác quan” và là nhánh thứ năm trong tám nhánh yoga để hướng đến sự hợp nhất cơ thể – tâm trí – linh hồn. Khi rút ý thức từ môi trường bên ngoài vào môi trường bên trong và bằng cách tập trung vào hơi thở và cảm nhận, con người vẫn ý thức được về cơ thể. Sự ý thức và tập trung này có thể được đưa vào sâu hơn trong quá trình thực hành yoga, học cách đi qua giới hạn, sự sợ hãi và kỳ vọng của mình. Pratyahara làm cho quá trình thực hành yoga phong phú hơn và đưa con người vào trạng thái tập trung cao hơn và thiền định.