Các hoạt động của Dự án Hơi thở (The Breathing Project)

234

Leslie Kaminoff là người sáng lập Dự án Hít thở vào năm 2001. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận dành riêng cho việc chia sẻ chương trình giáo dục phục vụ cộng đồng liên quan đến yoga, giải phẫu và chăm sóc sức khỏe. Từ năm 2003 đến giữa năm 2017, dự án được thực hiện trong một căn phòng studio ở thành phố New York.

 

Dự án Hít thở tiếp tục sứ mệnh phục vụ cộng đồng bằng cách tổ chức và đồng tài trợ các hội thảo, hội nghị chuyên đề và các ấn phẩm với các chuyên gia hàng đầu từ các lĩnh vực yoga, giải phẫu, và các lĩnh vực khác. Ngoài ra, dự án cũng có thêm các hoạt động gây quỹ cho các nhóm nhỏ và cá nhân cần sự hỗ trợ.

Dưới đây là danh sách các sự kiện nổi bật của Dự án hơi thở:

Ngày 30 tháng 5 năm 2002, tổ chức buổi hòa nhạc từ thiện Vedic Chanting Concert cháy vé với T.K.V. Desikachar và gia đình.

Tháng 3 năm 2003 – tháng 7 năm 2017, Khai trương và điều hành studio của Thành phố New York của Dự án Breathing Project, dành riêng cho việc giảng dạy các nguyên tắc cá nhân, tập trung vào hơi thở lấy cảm hứng truyền thống của Desikachar và Krishnamacharya. Amy Matthews sau đó gia nhập giảng viên với tư cách là đối tác của Leslie trong việc giảng dạy và quản lý.

Mùa thu 2003 – Hè 2017, Dự án Hơi thở tổ chức 14 năm liên tiếp của các khóa học Yoga Anatomy được đánh giá cao dành riêng để nâng cao các tiêu chuẩn giáo dục của giáo viên yoga và các chuyên gia. Điều này dẫn đến sự phát triển của các khóa học trực tuyến, mọi người trên khắp thế giới tham gia học các nguyên tắc và bài thực hành của ông Leslie.

Từ năm 2004 – 2017, Dự án Hơi thở tổ chức và tài trợ “Yoga cho sức khỏe tinh thần” cung cấp các lớp học yoga trong cộng đồng và trong các bệnh viện miễn phí, được tài trợ bởi Quỹ Evelyn E. và Richard J. Gunst, Chương trình Corcoran Cares của Văn phòng SoC NYC của Tập đoàn Corcoran.

Ngày 8-11 tháng 9 năm 2005, Đồng sản xuất với Trung tâm Yoga và Y tế Kripalu một hội nghị chuyên đề kéo dài 4 ngày.

Ngày 20 tháng 9 năm 2005 Dự án Hơi thở đã tổ chức một buổi gây quỹ cho Dự án xây dựng Krishnamacharya Yoga Mandiram.

2008 – 2015, Dự án Hơi thở đồng sản xuất với Kinesis, Inc. một chuỗi các hội thảo dựa trên giải phẫu có sự tham gia của Chuyên gia Tom Myers đồng giảng dạy với Leslie Kaminoff và Amy Matthews.

Ngày 24-25 tháng 10 năm 2015, Hội thảo chuyên đề về “Tương lai của hơi thở 2” tại các studio của Dự án Hít thở.

Ngày 1 và 2 tháng 4 năm 2016, sản xuất “Beyond Anatomy”, một Hội nghị chuyên đề về Somatic với Leslie Kaminoff, Amy Matthews và Peter Blackaby.

Mùa xuân năm 2017, tài trợ cho việc gây quỹ ban đầu để chuyển đổi các studio của Dự án Breathing thành “Dự án trẻ sơ sinh”.

Ngày 21-25 tháng 6 năm 2018 Kỷ niệm T.K.V. Desikachar: Cuộc sống trong Yoga, Legacy of Learning, một sự kiện đồng tài trợ với Trung tâm Yoga và Sức khỏe Kripalu. Tổ chức lễ kỷ niệm để vinh danh cuộc đời và công việc của Desikachar, người thầy yoga mẫu mực.

Ngày 08 – 09 tháng 6 năm 2019 hội thảo Giải phẫu Yoga và Hơi thở tổ chức tại Hà Nội.